Politika piškotkov

Splošni pogoji:

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v flexfizio.com uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj

navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tudi slednjim

priporočamo seznanitev s pogoji storitve.

1. SPLOŠNO

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev flexfizio.com (v

nadaljevanju storitev).

Storitev obsega:

1. spletno mesto flexfizio.com z različnimi podsklopi;

2. brezplačno obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih,

pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja lastnik

storitve, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z lastnikom

storitve.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam

odsvetujemo uporabo storitve.

Storitev je v lasti in upravljanju podjetja Manca Grden s.p. (v nadaljevanju lastnik storitve).

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in izbrisa katerega

koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

2. STAROSTNE OMEJITVE IN SPOSOBNOST SPREJEMA TEH POGOJEV

Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki morda niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe.

Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih

skrbnikov oz. staršev.

S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za

uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da

so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali

vednosti.

3. STORITEV IN FUNKCIJE STORITVE

Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov.

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki nam omogočajo, da ohranjamo za

uporabnike brezplačno storitev. Zato uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki

omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:

1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne

naravnanosti;

2. izvajanje aktivnosti na flexfizio.com, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;

3. uporaba storitve flexfizio.com za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;

4. kakršno koli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani flexfizio.com in stopnja njihove

interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do strani flexfizio.com in od naprave, s katero se

dostopa do flexfizio.com. Uporabnikom je uporaba storitev na flexfizio.com omogočena prek

svetovnega spleta, mobilnih naprav z ustreznim brskalnikom in prek drugih povezanih naprav

(IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni).

Na flexfizio.com je mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev, ki imajo lahko svoje

lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in

navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe

posamezne storitve.

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih

ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti

storitve, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da

shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporabljajo storitev v obliki

piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti

storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Če uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev,

mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi, ko z uporabo storitve

kakor koli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali

nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku,

Instagramu, TikToku in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbenih omrežjih na

način, kot je dostopen iz same storitve.

4. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega

pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati,

ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe

avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se

pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve,

povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez

ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke,

so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto

flexfizio.com, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), lahko citirate vir. Uporabnikom

priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbenih omrežjih,

ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo

lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to

dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika flexfizio.com prepovedano

objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip,

vsebine in druge podatke na ali s flexfizio.com.

5. VSEBINE UPORABNIKOV

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršen koli

način posreduje prek katere koli funkcionalnosti storitve.

Lastnik storitve ne preverja verodostojnosti vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno

njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na flexfizio.com uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v

okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri

čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese

materialne avtorske pravice, in sicer:

1. vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;

2. vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja,

pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico

javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije,

pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;

3. vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico

avdiovizualne priredbe;

4. vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v

najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki

bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane

vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot za kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve flexfizio.com, je v celoti

odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s

posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru

storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo

kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo

storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali

namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje

osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki

bodo vsebovale kakršne koli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko

prizadete katere koli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko

povzročil kakršno koli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic

v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval

ob spoštovanju zakonskih določb.

6. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V POVEZAVI Z UPORABO MEDIJA IN STORITEV

FLEXFIZIO.COM

Splošno

Pri uporabi spletne strani in storitev na spletni strani se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s

temi pogoji.

Lastnik storitve kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti

informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali,

obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih

podatkov.

Spletno stran flexfizio.com lahko obiščete brez registracije. Registracija je potrebna le, če

uporabljate kakršno koli storitev, ki potrebuje prijavo, ali se naročite na obveščanje.

Ob obisku spletne strani (tudi ob obisku brez prijave) si lastnik storitev pridružuje pravico do

shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka

(’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in

zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim

nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji

omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na …

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Manca Grden s.p., Poljanski nasip 26, 1000 Ljublana,

www.flexfizio.com. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Manca Grden s.p., je

dosegljiva na naslovu Manca Grden s.p., Poljanski nasip 26, 1000 Ljubljana. Pooblaščenec za

varstvo osebnih podatkov, Poljanski nasip 26, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte .

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec – lastnik storitve obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

– za zagotavljanje, izvajanje in uporabo storitev – kjer je za zagotavljanje storitev oziroma v skladu

s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke,

potrebne za izvajanje pogodbe.

– če se prijavite v nagradne igre – za izvedbo nagradnih iger, pri čemer za ta namen veljajo

dodatna, vsakokrat veljavna pravila in pogoji.

Če nam uporabnik poda soglasje, bo lastnik storitve podatke obdeloval tudi za namene, za katere

je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to

soglasje kadar koli prekliče.

Upravljavec zbira soglasja:

– za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer bo lastnik uporabnike

storitve obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na

flexfizio.com in preostalih spletnih straneh, ter produktih, ki so v lasti lastnika storitev, pri čemer

obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova;

– za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah,

promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na

spletnih strani, ali produktih lastnika storitev, bodisi za komercialno bodisi za nekomercialno

vsebino;

– za druge namene, navedene v soglasju.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov .

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev

(npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh

komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja Manca Grden s.p. preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi

soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Zakoniti interes

Podlaga za obdelavo podatkov je lahko tudi zakoniti interes, s katerim upravljavec zasleduje

poslovne interese družbe ali tretjih oseb. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval na podlagi

zakonitega interesa za namene, opredeljene v teh pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo

posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa flexfizio.com obdeluje le podatke,

potrebne za doseganje namena, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih

podatkov. Manca Grden s.p. obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega

interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri

obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma

drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Analize

flexfizio.com stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato

ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje storitev v okviru svojega spletnega portala flexfizio.com

in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in

aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za

izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, izboljšanje priprave vsebin in aktivnosti v

okviru svojega spletnega portala flexfizio.com. Manca Grden s.p. pri tem obdeluje podatke o

uporabniku, uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij, uporablja

pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma

psevdoanonimizacijo. Manca Grden s.p. pri tem ne obdeluje lokacijskih podatkov, razen če za to

pridobi soglasje uporabnika ali če podatki prej niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize

ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Vrste podatkov

Lastnik storitve obdeluje naslednje osebne podatke:

– ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki – v skladu s

pravili o uporabi piškotkov –

– s prijavo na flexfizio.com za namen komentiranja o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje

podatke: ime, priimek, elektronski naslov, IP-številko, datum prve prijave in datum zadnje prijave.

– s prijavo v nagradno igro v okviru storitve flexfizio.com o uporabniku zbiramo in obdelujemo

naslednje podatke: ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, IP-številko, datum

prijave v nagradno igro, naziv nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja

za obdelavo podatkov, druge podatke, zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od posameznika ali na podlagi odobritve posameznika iz

prijave prek Facebookovega/Instagram računa.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo

nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Manca Grden s.p., dobavitelji IT-storitev in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki

lahko tudi poslovni partnerji Manca Grden s.p. (npr. pri nagradnih igrah podeljevalci nagrad,

morebitni soorganizatorji nagradnih iger).

Preden Manca Grden s.p. dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih

podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov.

Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za

obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec.

Poslovni partnerji lastnika storitve imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v

obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od lastnika storitev v primerih in po postopkih,

določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec storitve praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V

primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih

storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, lastnik storitve to

omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo

ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne

pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih lastnik storitve o

uporabniku obdeluje,

– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje lastnik

storitve, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da lastnik storitve preneha

oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene

neposrednega trženja,

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali lastniku storitve.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da lastniku storitve Manca Grden s.p. posredujejo zahtevo v

pisni obliki, in sicer:

– na e-naslov:

– na poštni naslov: Manca Grden s.p., Poljanski nasip 26, 1000 Ljubljana

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno

opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki lastniku storitve sporočijo pisno ali pa s podpisom novega

dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov

(npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Lastnik storitve bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev,

praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da lastnik storitve pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko

vloži pritožbo pri Manca Grden s.p. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Manca Grden s.p.,

Poljanski nasip 26, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov .

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V

Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Manca Grden s.p. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev

oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne

posreduje oziroma jih Manca Grden s.p. ne more pridobiti, lahko Manca Grden s.p. zavrne

sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko upravljalcu Manca Grden s.p.

posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Manca Grden s.p. bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani

uporabljal, če za to pridobi soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali

skozi ločeno soglasje uporabnika).

7. PRIDRŽKI

Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh flexfizio.com zagotavljati najtočnejše

in najnovejše podatke, vendar uporabnike flexfizio.com opozarja, da so besedila informativnega

značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost

strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne

odgovarja za morebitno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno

škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za

morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik storitve v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj

uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo.

Ker na straneh flexfizio.com obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni

povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti

in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli strani, za katero

ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh

straneh.

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega

obvestila.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva

pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z

določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in

nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev

velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo flexfizio.com, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakor

koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.